Energieneutraliteit als marketinginstrument

Bij projectontwikkelaar Synchroon uit Zoetermeer staan - bij de ontwikkeling van de woonomgeving - de mens en duurzaamheid centraal. Synchroon wil gezonde en energiezuinige, maar ook betaalbare woningen ontwikkelen. De vraag aan Merosch was feitelijk: ontwikkel een
energieneutrale woning die eenvoudig, robuust en low-tech is. Geen gemakkelijke, maar wel een interessante opgave. Deze is van start gegaan met een energieconceptenstudie waarin de technische, ruimtelijke en fi nanciële consequenties van verschillende samenhangende
maatregelenpakketten in kaart zijn gebracht.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945