Een artikel in Bouwwereld jan. 2015, over het nieuwe complex Plein Oost waar de eerste energie neutrale school van Haarlem is gehuisvest.

Het dit jaar in gebruik genomen gebouw Plein Oost in Haarlem biedt onderdak aan een brede school met een gewone basisschool, een school voor speciaal onderwijs, een sportaccommodatie, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Plein Oost is een Frisse School klasse B met goed geïsoleerde en luchtdichte gevels met triple glas dat voor een laag energiegebruik zorgt. Daarbij zijn er zeer duurzame installaties toegepast zoals warmtepompen met bodemenergie (WKO). Het volledige artikel uit magazine Bouwwereld nummer 37 is hiernaast in te zien. 

 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832