Op 19 en 20 oktober a.s. worden door Luinstra Bodemenergie de bronnen geboord voor de nieuwe huisvesting van Merosch.

Hierdoor kan het kantoor verwarmd en gekoeld worden door middel van opgeslagen warmte en koude in de bodem. Een belangrijke stap voor het duurzaam renoveren van de ‘oude gymzaal’. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Adviesbureau Merosch is in de zomer van 2017 gestart met de renovatie van een gymzaal uit 1955 in Bodegraven. Vanaf januari 2018 wordt de zaal door de onderneming in gebruik genomen als kantoor. Geheel volgens de bedrijfsfilosofie wordt de renovatie van het pand uitgevoerd op een verregaande circulaire en duurzame manier.

Belangrijke stap verduurzaming kantoor

Deze week wordt een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van het pand. De bronnen worden geboord om een gesloten bronsysteem aan te leggen. De warmte in de zomer en de kou in de winter wordt opgeslagen, zodat dit gebruikt kan worden om te koelen en te verwarmen wanneer dit nodig is. Met een gesloten bronsysteem in combinatie met een warmtepomp levert dit een duurzaam en rendabel klimaatsysteem. Doordat dit systeem wordt aangelegd is er ook geen aardgas meer nodig.

Voor meer uitleg over het aanleggen van een gesloten bronsysteem en informatie over bodemenergie kijk bij downloads.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955