"Ik ga mee in de redenen voor het afschaffen van de salderingsregeling, maar kom wel met een relevante aanvulling."

Op 4 januari 2017 stuurde minister Kamp zijn kamerbrief over de evaluatie van de salderingsregeling naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Jan-Willem Zwang reageerde hierop. In een duidelijk en goed onderbouwd artikel pleitte hij voor het afschaffen van de salderingsregeling en kwam met enkele aanvullingen (Duurzame Energie blog). Ik ga mee in de redenen voor het afschaffen van de salderingsregeling, maar kom wel met een relevante aanvulling.

Het afschaffen van salderen in combinatie met het invoeren van uurprijzen zal inderdaad leiden tot meer bewustwording bij consumenten. Dit leidt weer tot optimale benutting van energie achter de meter en het ontlasten van het energienet. Met middelen zoals Toon® en Q-box al dan niet in combinatie met nieuwe diensten van energie- en internetbedrijven kunnen we relatief eenvoudig een flink stuk optimaliseren en efficiency uit onze energievoorziening wegnemen.

Terughoudend met thuisbatterij
Mijn aarzeling zit bij de waarschijnlijk grootschalige intrede van de thuisbatterij. Het uiteindelijke doel is dat we met zo min mogelijk middelen en zo min mogelijk milieubelasting zoveel mogelijk energie besparen c.q. duurzame energie opwekken. Op basis hiervan geef ik vier argumenten om terughoudend te zijn met de toepassing van thuisbatterijen:

  1. De thuisbatterij zorgt dat op woningniveau de inzet van de energie van en voor de huisinstallaties (PV-panelen, de warmtepomp, de wasmachine, etc.) financieel optimaal worden ingezet. Echter is dit geen energetische optimalisatie. Het is energetisch efficiënter om energie uit mijn zonnepanelen direct te leveren aan mijn buurt (als er vraag naar energie is) dan op te slaan in mijn thuisbatterij en later weer zelf te gebruiken. Met het laden en ontladen van de batterij, inclusief omzettingen, verliezen we gemiddeld ruim 14% 1).
  2. Thuisbatterijen zijn een extra component met extra materialen wat zorgt voor een extra milieubelasting.
  3. Thuisbatterijen zijn relatief groot (115x76x16 cm) en wegen relatief veel (120 kg). Ruimte is ook een schaars goed.
  4. Mijn ervaring met installaties bij consumenten is: houd het vooral ‘stupid simple’ en robuust. Ieder onderdeel dat je toevoegt kan ontregeld worden of kapotgaan.

Maximale prikkeling
Met het oog op duurzaamheid pleit ik daarom voor maximale prikkeling van consumenten en energiebedrijven om middels intelligente ICT-middelen en internet het gelijktijdig opwekken en gebruiken van duurzame energie niet alleen te optimaliseren binnen een woning, maar ook binnen een wijk of wellicht zelfs stad/regio, inclusief het benutten van de batterijen in auto’s. Een wijkbatterij is vanuit een macro-economisch en milieu perspectief dan wellicht te verkiezen boven een thuisbatterij. Hoe je dit dan goed moet regelen en sturen is complexer, maar biedt meerdere voordelen.

Hoe dan ook, minimalisatie van de energieverliezen en milieubelasting zou wat mij betreft een uitgangspunt moeten zijn. Het uitgangspunt ontbreekt in de brief van minister Kamp en zou wat mij betreft aangevuld moeten worden. Uiteindelijk is duurzaamheid het belangrijkste doel, toch?

1) Intended adjustments in net metering: threat or opportunity?, M.R.Staats, Merosch, 2 juli 2015.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955