Er moet snel duidelijkheid komen over eventuele aanpassing salderingsregeling.

Door de salderingsregeling kunnen kleingebruikers de zonnestroom van panelen die ze niet meteen zelf gebruiken, terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dezelfde hoeveelheid elektriciteit mogen ze dan op een later moment gratis van het elektriciteitsnet afhalen. Door de hoge prijs die consumenten betalen voor elektriciteit, heeft dit zeker in de afgelopen jaren tot een zeer interessante businesscase voor het installeren van zonnepanelen geleid.

Maar de gouden toekomst die zonnepaneelbezitters voor ogen hadden, lijkt voorbij. Donkere wolken pakken zich samen rond de salderingsregeling. Minister Kamp heeft aangegeven dat de overheid volgend jaar de regeling gaat evalueren. Vervolgens is het plan om de regeling na 2020 te versoberen. Wat deze aanpassing precies betekent voor al geplaatste en nieuwe zonnepanelen is nog onduidelijk. Dat geeft weer problemen bij mensen die zonnepanelen overwegen. Een installatie is met saldering pas na acht jaar of meer terugverdiend. De angst om na drie en een half jaar opeens de inkomsten te zien verdampen, leidt tot grote onzekerheid bij consumenten. Drie en een half jaar is te kort om een investering te doen die zij in het dubbele van die tijd pas terugverdienen.

Wel zekerheid in andere regelingen

Aan de andere kant zien we dat er twee andere regelingen zijn voor zonnepanelen die wel zekerheid op lange termijn bieden. Zo ligt de SDE+ subsidie voor zonneparken vast voor 15 jaar. Echter is deze situatie niet helemaal vergelijkbaar met zonnepanelen voor particulieren, omdat voor de SDE+ subsidie veel panelen neergelegd moeten worden en opbrengsten per kWh lager zijn dan wat consumenten betalen.

Een tweede regeling, de postcoderoosregeling, is daarentegen vrijwel identiek aan de salderingsregeling. Alleen liggen de panelen dan niet op je eigen dak. Sinds het begin van dit jaar mogen huishoudens met panelen in een postcoderoosregeling de opgewekte stroom volledig salderen met hun eigen gebruik. Een belangrijk verschil is dat bij deze regeling wel zekerheid wordt geboden: de regeling heeft een vaste looptijd van 15 jaar. Toch een groot contrast met de zekerheid van drie en een half jaar die gegeven wordt bij de salderingsregeling.

Waarom aanpassing salderingsregeling?

De overheid verantwoordt de wijziging van de salderingsregeling met twee hoofdargumenten:

  1. Het eerste argument is dat het elektriciteitsnet nu gebruikt zou worden als gratis batterij voor de huishoudens. Maar uitwisseling met het elektriciteitsnet is niet gratis. Zeker niet als straks door veel zonnepanelen het elektriciteitsnet verzwaard moet worden.
  2. Ten tweede is de salderingsregeling een relatief dure manier om CO2 te reduceren voor de overheid. Per vermeden ton CO2 kost het de overheid meer geld dan andere regelingen. (De salderingsregeling is overigens geen subsidie, maar een belastingmaatregel. De kosten voor de overheid bestaan dus uit een derving van belastinginkomsten).

Duidelijkheid is noodzakelijk

De twee bovengenoemde argumenten zijn begrijpelijk, niet alleen vanuit de overheid gezien. Ik ben dan ook geen principieel tegenstander van de versobering van de salderingsregeling. Tegelijkertijd zie ik dat zonnepanelen een eenvoudige vorm van duurzame energie zijn. De maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen is laag en het gebruik van energie ligt letterlijk onder de plaats van het opwekken van de elektriciteit.

Uit eigen ervaring heb ik gezien dat mensen met zonnepanelen zich veel bewuster zijn van hun energiegebruik. Daarom zou ik willen pleiten voor een lange overgangsperiode, waarin consumenten nog steeds binnen afzienbare tijd hun zonnepanelen kunnen terug verdienen. Het zou vreemd zijn als het salderen via de postcoderoosregeling op het dak van iemand anders financieel interessanter is, dan salderen via je eigen dak.

Tot slot pleit ik vooral om zo snel mogelijk zekerheid over de salderingsregeling te geven en deze zekerheid voor een lange periode af te geven. Want pas dan kunnen en willen veel consumenten investeren in hun eigen productie van duurzame energie. Want dergelijke zekerheid is niet alleen nodig voor grotere projecten via de SDE+ subsidie en postcoderoosregeling, maar ook voor consumenten met zonnepanelen op hun eigen dak.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832