Monitoring na ingebruikname is vaak een ondergeschoven kind als het om gebouwbeheer gaat.

Het feit dat het binnenklimaat nu bij veel gebouwen niet in orde is, heeft vaak te maken met dat er na oplevering niet gecontroleerd wordt of alles goed werkt. Daarom zijn we van mening dat een installatie pas twee jaar na ingebruikname kan worden opgeleverd, als is aangetoond dat alle installaties in alle seizoenen goed hebben gefunctioneerd. Hiervoor is het goed volgen en monitoren van de installaties onontbeerlijk.

Bewustwording moet groeien

Er is op het gebied van monitoring dus nog veel te halen en die bewustwording moet ook duidelijk zijn bij opdrachtgevers, ontwikkelaars en uitvoerders. Men ‘rent’ vaak al weg zodra de oplevering is gedaan, maar de personen die in het gebouw zitten, zijn vaak niet tevreden.

Twee jaar lang monitoring

Bij Merosch zit er daarom standaard twee jaar lang monitoring in na oplevering van een gebouw. Dit doen wij nu bij: MFA Kapelle, IKZ Zeven Zeeën, OBS De Helix en Stadsdeelwerf Amsterdam. Deze gebouwen zijn al opgeleverd en in gebruik genomen. Deze worden intensief gemonitord om te zorgen dat de kwaliteit van het gebouw gewaarborgd wordt.

Onze constatering

Bij de monitorprojecten die wij nu doen, merken wij dat er nu nog veel storingen/onvolkomenheden zijn. Het doel is dat er straks geen onvolkomenheden meer zijn en het ‘saai’ wordt om te monitoren. In de keten tussen opdrachtgevers, ontwikkelaars en uitvoerders moet de borging er zijn om de kwaliteit te toetsen en een slag te slaan in gebouwcomfort en een gezond binnenklimaat. Het zou voor alle partijen een hoofddoel moeten zijn om te zorgen dat twee jaar na ingebruikname pas de oplevering is.

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi