Vrijdagmiddag 14 juni 2019 hebben we een bezoek gebracht aan het Circle House “Denmark’s first circular housing project”.

Vrijdagmiddag 14 juni 2019 hebben we een bezoek gebracht aan het Circle House “Denmark’s first circular housing project”. Dit is een demonstratieproject waarbij 60 appartementen worden gebouwd volgens de principes van de circulaire economie. In Kopenhagen staat één unit waarin de circulaire principes worden gedemonstreerd. Hier werden we verwelkomt door Aleksander Kongshaug van 3XN Architects die alle ins en outs van het project vertelde.

Beton

Het complex wordt opgebouwd uit modules die na gebruik gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. Het skelet van het gebouw bestaat uit een prefab betonconstructie die met bouten aan elkaar worden bevestigd. Een grappige toevoeging is dat in de betonplaat een bluetooth chip is aangebracht waarop alle gegevens van het product zijn opgeslagen. Voor een circulair project is het verrassend dat de constructie van beton is gemaakt en dat er niet voor bijvoorbeeld houtskeletbouw is gekozen. Dit heeft er mee te maken dat er in Denemarken eens sterke betonindustrie is en een traditie van het bouwen in beton. Juist door met dit project hierop aan te sluiten kon dit project zich profileren en circulariteit vanuit een andere hoek benaderen.

Verschillende milieuvriendelijke materialen

Hoewel de constructie van beton is, wordt er in de rest van het gebouw wel veelvuldig gebruik gemaakt van biobased materialen. In het Cirkel House is veel aandacht voor verschillende materialen met een lage last op de mens en de natuur. Echter, waar er in Nederland in toenemende mate gebruik gemaakt wordt van LCA’s (Levenscyclusanalyses) in de Nationale Milieu Database, ontbreekt er in Denemarken nog een standaard. De milieulast wordt daar voornamelijk bepaald op basis van de CO2-footpint. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een woud aan verschillende certificaten waarin de onderlinge vergelijkbaarheid te wensen overlaat. Het verkrijgen van objectieve en onderlinge vergelijkbare data is in Denemarken, net zoals in Nederland, een uitdaging.

Verschillen met Nederland

Naast de vele overeenkomsten met Nederland zien we ook duidelijk verschillen. Waar het Deens denken zich nog vooral richt op de milieulast van materialen en de losmaakbaarheid. Zien wij dat de Nederlandse benadering van circulariteit breder is en er meer aandacht wordt gelegd op levensduurverlening en hoogwaardig hergebruik van al bestaande materialen.

Inspirerend

Wat inspirerend is om te zien is dat het Circle House een groot aantal partijen samenbrengt en verbindt. Dit is tevens ook de kracht van het Circle House. Aan het project hebben meer dan 60 verschillende partijen een bijdrage geleverd. Door met zoveel verschillende partijen samen te werken, wordt er een impuls gegeven aan het circulair denken en het ontwikkelen van een nieuwe circulaire standaard. Daarnaast biedt het project een mooi platform om kennis te delen en ideeën en ontwikkelingen uit te wisselen.

Overige verslagen studiereis Merosch

Dit verslag maakt onderdeel uit van 4 verslagen een samenvatting vind je hier
Klik op onderstaande linkjes voor de andere verslagen:

Het hele programma van de reis kunt u downloaden op deze pagina.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832