Op donderdagochtend 13 juni 2019 is Merosch welkom geheten door Dennis Kerkhof, vertegenwoordiger van woningcorporatie LKF te Lund (in Zweden).

Aan de hand van een presentatie werd verteld over de uitdagingen waar de stad Lund mee te maken heeft. Al snel wordt duidelijk dat de kernthema’s zoals: woningnood, binnenstedelijke verdichting, sociale cohesie en verduurzaming van het vastgoed, net als in Nederland, in de projectontwikkeling in Zweden een belangrijke plaats innemen. Echter, worden deze uitdagingen door de stad juist gebruikt als kans om de stad tot een duurzame leefomgeving te maken.

Opgave woningbouw

Als grootste woningcorporatie van Lund huisvest LKF circa 20.000 mensen, ofwel 40% van het totaal in de huursector van Lund. Om het groeiende woningtekort het hoofd te bieden, moet het aantal woningen in de komende jaren fors worden uitgebreid. Enerzijds zijn er aanzienlijk meer woningen nodig voor het groeiende aantal studenten in de stad en anderzijds zijn er meer woningen nodig voor de grote vluchtelingenstroom die in Zweden wordt opgevangen.

Het bouwen in de binnenstad van Lund is echter zeer beperkt mogelijk in verband met het historische karakter van de bestaande bebouwing. Ook het bouwen van woningen aan de rand van de stad staat onder grote druk in verband met de zeer vruchtbare en daardoor kostbare landbouwgrond. Er ligt daardoor een grote woningbouwopgave, maar er is een beperkte mogelijkheid voor nieuwbouw.

Komst deeltjesversneller European Spallation Source (ESS)

De komst van de deeltjesversneller ESS in Lund wordt door de stad gezien als een enorme kans om de stad in zijn geheel te ontwikkelen op de belangrijke kernthema’s. Het onderzoekslab van de ESS trekt bijvoorbeeld onderzoekers vanuit de hele wereld aan, waardoor ook weer studenten worden aangetrokken en er o.a. waardevolle startups kunnen ontstaan.

Het gebied rondom het ESS-project biedt veel ruimte voor de ontwikkeling van woningen en kantoren in combinatie met ruimte voor groen. Om de woningen en kantoren te verwarmen wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de deeltjesversneller. Het warmtenet wordt ontworpen als laagtemperatuur warmtenet, zodat de beschikbare restwarmte optimaal wordt benut en het nieuw te ontwikkelen gebied volledig kan aansluiten op deze duurzame manier van verwarmen.

Om tussen de bebouwing voldoende groen te creëren, wordt asfalt en het gebruik van auto’s zoveel mogelijk beperkt. Daarentegen wordt ruimte gemaakt voor de realisatie van fietspaden en een goede infrastructuur voor het openbaar vervoer. Als primeur in Europa wordt de tramlijn in het gebied nog voor de realisatie van de bebouwing gerealiseerd. Hierdoor ontstaan snelle verbindingen en zal het toekomstig gebruik van auto’s worden beperkt.

Overige verslagen studiereis Merosch

Dit verslag maakt onderdeel uit van 4 verslagen een samenvatting vind je hier.  
Klik op onderstaande linkjes voor de andere verslagen:

Het hele programma van de reis kunt u downloaden op deze pagina. 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.