Practice what you preach. Dat is ook het motto van Merosch. Voor de directeur van Merosch is een woning, met zeer vergaande duurzaamheidambities gerealiseerd.

Bron: Verstoep Bouwkundigen

De woning is ontworpen volgens de principes van passiefhuis bouwen en is bij benadering energieneutraal. In steek van het ontwerp was dat de ambities gerealiseerd moesten worden zonder dat dit ten koste ging van de klassieke uitstraling van de woning. In de woning is een compleet pakket aan maatregelen toegepast om de woning gezond, duurzaam en extreem energiezuinig te maken. In de afbeelding hieronder zijn alle energiebesparende maatregelen weergegeven. Het ontwerp is tot stand gekomen door middel van een bouwteam van ontwerpers en uitvoerder die met elkaar een integraal ontwerp gemaakt hebben en ook de uitvoering gezamenlijk ter hand hebben genomen. De woning is eind 2011 opgeleverd en Merosch voert de metingen en het monitoren uit en stuurt indien nodig de installateur aan op het uitvoeren van aanpassingen aan de installaties.

 

 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.