Merosch is betrokken bij verschillende projecten die werken aan het behalen van het Klimaatakkoord.

De gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda ondersteunen we in de voorlichting en planvorming ten aanzien van de opzet van de Regionale Energiestrategie en de transitie naar van gas los.

Daarnaast zijn we betrokken bij de visies en plannen op huisvestingsniveau voor verschillende woningcorporaties (Vestia, Portaal Stadgenoot, De Key).

Voor scholen zijn we ook bezig met visies en integrale plannen voor het uitfaseren van gas en de gebouwen gezond te maken. Onder andere voor; gemeente Amsterdam, Zoetermeer en het Summacollege in Eindhoven.

Merosch maakte een samenvatting van het Klimaatakkoord met een statement, kritische noties en een visie.

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi