In het kader van de warmtetransitie wordt in Haarlem gezocht naar opties om van het gas af te gaan.

In het kader van de warmtetransitie wordt in Haarlem gezocht naar opties om van het gas af te gaan. In de wijk Zuiderpolder wordt binnenkort onderhoud gepleegd aan de riolering. De straten liggen bij dit onderhoud open. De vraag vanuit de gemeente Haarlem is tweeledig:

  1. Is een warmtenet een optie voor deze wijk?
  2. Is het efficiënter om maatregelen voor een warmtenet tijdens dit onderhoud toe te passen?

Merosch heeft:

  • berekend wat de kosten zijn van een warmtenet
  • uitgezocht of de buurt geschikt is voor een warmtenet
  • berekend wat de financiële winst is om dit tegelijk te doen met onderhoud van de riolering

Als de buurt geschikt is voor een warmtenet, kan tijdens het onderhoud ook al een deel aangelegd worden voor een warmtenet. De eerste stap van de warmtetransitie is dan al gezet.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955