Voor Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) brengt Merosch samen met CE Delft in kaart met welke technieken in 2050 hun gebouwde omgeving verwarmd zal worden en welke ingrepen hiervoor nodig zijn in de gebouwen.

Er wordt een warmteanalyse van grof naar fijn gedaan, die moet resulteren in drie kansrijke buurtanalyses per gemeente (in totaal zes gemeenten) om #vangaslos te gaan. De buurtanalyses zijn weer input voor een concreet uitfaseringsplan.

Onderzoek binnen de gemeenten

De volgende deelvragen worden in dit project voor zes verschillende gemeenten beantwoord:

  • Welke restwarmtebronnen zijn aanwezig in de gemeente?
  • Wat is per buurt het beste alternatief voor aardgas?
  • Welke energie-infrastructuur zal er per wijk aanwezig zijn wanneer aardgas is uitgefaseerd?
  • Welke woningingrepen moeten per buurt worden genomen om de woningen en utiliteit aardgasvrij te maken?
  • In welke buurten kan het beste worden gestart met het verduurzamen van de energie-infrastructuur van de woningen en de utiliteit?
  • Welke vervolgstappen kan een gemeente nemen op basis van deze warmteanalyse?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden en daarnaast aan te geven op welke locaties als eerst gestart kan worden met de uitvoering van deze energietransitie is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de technische mogelijkheden, maar ook naar maatschappelijke afwegingen, geografische beperkingen en de kosten voor alle partijen van de verschillende opties. Hierbij zijn netbeheerders, woningcorporaties, verschillende takken van de gemeenten en eventuele buurtinitiatieven betrokken.

Stoplichten op groen

Voor dit project staan alle stoplichten op groen: de provincie en gemeentes willen graag en zijn onderdeel van het project. Corporaties en netbeheerders zijn aangehaakt. De urgentie #vangaslos is hoog. Als het hier niet lukt, waar dan wel? We houden u graag op de hoogte over onze ervaringen op basis van deze omvangrijke en interessante case.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955