In Kapelle is een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd.

Bron afbeelding: Ad Bijnagte

De gemeente heeft de duurzaamheidsambitie vastgelegd om minimaal een EPC van 0 (energieneutraal op gebouwniveau) te behalen. Merosch is als installatieadviseur verantwoordelijk voor het volledig installatie technisch ontwerp. Gezien het beschikbare budget heeft Merosch de ambitie uitgesproken om het volledig energieneutraal te ontwerpen inclusief het gebruikergebonden energiegebruik. Dit is uiteindelijk ook gelukt waarmee Kapelle die eerste Nul-op-de-Meter school in Nederland is.

Naast het thema energie speelt ook gezondheid een belangrijk rol in het ontwerp. In de basis zal de MFA voldoen aan het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B, maar tijdens de integrale ontwerpsessies wordt elk binnenklimaat aspect uitgebreid behandeld en waar nodig wordt er afgeweken van klasse B naar een hogere of lagere klasse. 

In 2014 is de bouw gestart. In het gebouw zijn twee scholen, een kinderdagopvang, bibliotheek en een zorgcentrum gehuisvest. Op het dak zitten meer dan 1.500 netto vierkante meter aan PV-panelen. Daarnaast is het gebouw voorzien van een uitstekende thermische schil en warmtepompen met bodemenergiebronnen.

Om de gemeente te ontzorgen is de warmte/koude voorziening geoutscourced. Hierbij zijn prestaties afgesproken over de rendementen van de warmte- en koudeopwekking. Is het rendement hoger dan verwacht dan is dit voordeel voor de exploitant (bonus). Is dit lager dan moet de exploitant de gemeente financieel en qua CO2-uitstoot compenseren.

Op vrijdag 23 september 2016 was de officiële opening. Sinds die tijd is Merosch gestart met monitoring om de prestatie afspraken te bewaken en waar mogelijk de installaties te optimaliseren.

MFA te Kapelle staat op nummer 2 in de top 15 energiezuinige scholen.

Bron tekeningen: TenW architecten adviseurs

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955