De ambitie van Gemeente Rotterdam is om rioolgemaal Prinsenland zo duurzaam mogelijk te renoveren.

In samenwerking met Kwakernaak bv is Merosch samen aan de slag gegaan om een plan te maken voor het verduurzamen van het rioolgemaal Prinsenland. Dit rioolgemaal in Rotterdam moet als duurzaam voorbeeld dienen voor andere rioolgemalen van Rotterdam.

Er is onderzocht hoe er zo duurzaam mogelijk gerenoveerd kan worden. Merosch heeft gekeken naar de gebouwgebonden installaties (verwarming, ventilatie en (led)verlichting). Ook is er gekeken of de zonnepanelen die op het dak gaan komen gekoppeld kunnen worden aan het gelijkstroomnetwerk dat al aanwezig is. Er is uiteengezet wat de voor- en nadelen en de financiële consequenties van de maatregelen zijn.

Het onderzoek is uitgewerkt en voorgelegd aan de Gemeente Rotterdam. Dit dient als input voor een plan van aanpak voor het onderdeel duurzaamheid. Op basis waarvan de Gemeente Rotterdam een onderbouwd besluit kan nemen over te nemen duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van het rioolgemaal Prinsenland.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832