Naar een energieneutrale werkomgeving en verbetering van het binnenklimaat.

Onlangs heeft de gemeente Ermelo ‘Het Nieuwe Werken’ in gebruik genomen. De bedoeling is dat de gehele gemeentelijke organisatie in het gemeentehuis hiervan gebruik gaat maken, waardoor er meer flexibele werkplekken nodig zijn. Daarnaast zullen er ook andere gemeentelijke instellingen het gemeentehuis gaan betrekken, waardoor de interne warmtelast alsmede de bezetting van het gebouw zal toenemen.

Hierdoor ontstaat de vraag welke aanvullende maatregelen er nodig zijn, om deze toenemende bezetting en flexibele werkplekken mogelijk te maken. Daarbij wil de gemeente een duurzaamheidsslag maken tijdens de grootschalige verbouwing van het gebouw. Het uiteindelijke doel is om binnen het gemeentehuis een passende duurzame werkomgeving te creëren voor de gemeentelijke organisatie van nu en in de nabije toekomst.

In samenwerking met huisvestingsadviseur HWRK is door Merosch een studie uitgevoerd naar een viertal klimaatconcepten om het gemeentehuis te verduurzamen. Hierbij is het effect op het binnenklimaat en het energiegebruik inzichtelijk gemaakt alsmede de financiële consequenties (investerings- en exploitatiekosten). Uit de studie is onder andere gebleken dat koeling noodzakelijk is om te voldoen aan de gestelde comforteisen.

Op basis van deze studie heeft de gemeente Ermelo uiteindelijk gekozen voor verdere uitwerking van de duurzaamste variant: energieneutraal met een WKOsysteem. Op basis van deze keuze is door Merosch vervolgens een technisch programma van eisen opgesteld, welke als uitgangspunt zal dienen voor het verdere ontwerp- en realisatietraject om te komen tot een duurzaam gemeentehuis.

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt