De gemeente Haarlem heeft de ambitie uitgesproken om de bibliotheek te verduurzamen.

De bibliotheek Haarlem Centrum ligt centraal in de binnenstad van Haarlem. Het bestaat uit een monumentaal pand; waar in de jaren ’70 een nieuw gedeelte aan vast is gebouwd. Er zijn verschillende onderdelen die aan onderhoud toe zijn, waarbij de gemeente Haarlem de ambitie heeft uitgesproken om de bibliotheek als geheel te verduurzamen. De gemeente Haarlem en de bibliotheek Haarlem hebben aan Merosch gevraagd om een inventarisatie te doen van de huidige staat van de panden.

Vanwege het verschillende karakter van de beide onderdelen van de bibliotheek is een specifieke benadering nodig. Het apart analyseren en beoordelen van beide onderdelen, waarbij er extra aandacht besteed dient te worden aan het monumentale karakter van het oorspronkelijke onderdeel. Dit gedeelte is daarom opgepakt in samenwerking met architect Peter Rutten, die gespecialiseerd is in monumentale panden.

Inventarisatie huidige staat panden

Voor beide panden is integraal bekeken welke duurzaamheidsmaatregelen bouwkundig, esthetisch en financieel haalbaar zijn; met de daarbij komende besparingen. De maatregelen zijn in verschillende pakketten uiteengezet. Voor deze pakketten zijn de investering en exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt, waardoor de bibliotheek een goed overwogen keus kan maken om het pand te verduurzamen.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.