Transitievisie Warmte fase 1 voor 6 gemeentes voor Omgevingsdienst Midden-Holland

Met welke technieken zal de gebouwde omgeving in 2050 verwarmd worden? Merosch heeft samen met CE Delft voor Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voor 6 gemeentes een Transitievisie Warmte opgesteld.

Fase 1 Transitievisie Warmte voor 6 gemeenten in Midden-Holland

Voor de volgende gemeentes zijn visies opgesteld:

 1. Gemeente Gouda
 2. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 3. Gemeente Alphen a/d Rijn
 4. Gemeente Krimpenerwaard
 5. Gemeente Zuidplas
 6. Gemeente Waddinxveen

De volgende stappen zijn gezet ten behoeve van de warmtetransitie:

 1. Verkenning
 2. Plan van aanpak
 3. Analyse

All-electric of warmtenetten

Wat blijkt er uit de analyses? Grofweg gezegd is het alternatief voor een gasinfrastructuur:

 1. All-electric
 2. Warmtenetten

Bij warmtenetten zitten de kosten met name in de grond. Voor all-electric in de woning.

Ons advies: start nú!

Ons advies aan de gemeenten: wacht niet op de ideale oplossing die wellicht gaat komen. Start nú en leer hoe we er gaan komen.

Betrekken burger cruciaal bij Transitievisie Warmte

Het betrekken van de burger is cruciaal. De woningcorporatie is hierbij de belangrijkste bondgenoot. Enkele voorbeelden van vervolgstappen:

 1. Bied met woningcorporaties identieke woonwijken aan voor grootschalige Nul-Op-de-Meter(NOM)renovaties
 2. Stimuleer en organiseer demonstratie all-electricwoningen met bewoners uit de buurt
 3. Stel een (communicatie)plan op. Met een duidelijke planning het gas er waar uitgaat.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945