Merosch heeft een kwaliteitshandboek met prestatie-eisen ontwikkeld waaraan duurzame renovatie moet voldoen.

In samenwerking met Energiesprong is Merosch bezig met het project ‘School vol Energie’. Binnen dit project is de ambitie om bestaande scholen zo duurzaam mogelijk te renoveren. Niet alleen om te zorgen voor het verlagen van het netto energiegebruik naar nul (nul-op-de-meter), maar ook om een beter binnenklimaat voor de leerlingen en docenten te realiseren. Hiermee worden in één stap bestaande scholen omgebouwd tot toekomstbestendige onderwijsgebouwen, die niet alleen duurzaam zijn, maar waar het ook fijn leren is.

Het gaat om levensduur verlengende renovatie (40 jaar) met een kwaliteit beter dan de huidige nieuwbouw inclusief harde prestatiegaranties (20 jaar). Een unieke propositie voor scholen. Het is de verwachting dat ‘School vol Energie’ de nieuwe norm voor scholenbouw gaat worden.

Kwaliteitshandboek met prestatie-eisen

Merosch heeft een kwaliteitshandboek met prestatie-eisen ontwikkeld waaraan duurzame renovatie moet voldoen. De prestatie-eisen zijn zo opgesteld dat er vrijheid voor de markt is om daar zelf invulling aan te geven. In het handboek is te zien hoe nul-op-de-meter en een goed binnenklimaat wordt getoetst. Met het kwaliteitshandboek kunnen ontwikkelende partijen aan de slag om goede en toekomstbestendige Nul-Op-De-Meter renovaties voor scholen te ontwikkelen.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt