De school is onderdeel van de nieuwe energieneutrale wijk De Draai.

Als onderdeel van het nieuwbouwproject De Draai is de gemeente Heerhugowaard bezig met de ontwikkeling van het Buurtcentrum Noord (BCN), welke zal gaan bestaan uit een onderwijsgebouw, een sportgebouw, een gezondheidscentrum, enkele woonprojecten van Esdégé-Reigersdaal en circa 200 woningen. Hierbij zullen het schoolgebouw en het sportgebouw als eerste tot ontwikkeling worden gebracht. De gemeente Heerhugowaard heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 op gemeentelijk niveau energieneutraal te zijn. Merosch heeft een duurzaamheidsconcept opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de gestelde ambitie gerealiseerd kan worden bij de ontwikkeling van BCN. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen structurerende maatregelen op gebieds- en gebiedsniveau enerzijds en concrete duurzaamheidsconcepten voor het schoolgebouw en het sportgebouw anderzijds. Op basis van deze rapportage heeft de gemeente Heerhugowaard een onderbouwd besluit kunnen nemen over de toe te passen structurerende maatregelen op gebieds- en gebouwniveau en het toe te passen duurzaamheidsconcept voor het schoolgebouw en het sportgebouw, welke vervolgens als uitgangspunt dient voor de verdere uitwerking in programma’s van eisen en ontwerp.

Tevens heeft de Gemeente Heerhugowaard aan Merosch gevraagd om het gehele installatietechnisch ontwerp voor de nieuwe OBS De Helix school uit te werken en het duurzaamheidsconcept 'energieneutraal' te implementeren. De energiebesparende maatregelen die in de nieuwe school worden toegepast, zijn:

  • Hoogwaardige isolatie (Rc waarde = 6,5) bij de vloer, gevel en dak.
  • Drievoudigglas, goede kozijnen en luchtdicht bouwen.
  • Extra warmteterugwinning uit ventilatielucht.
  • Warmtepomp met verticale bodemwarmtewisselaars.
  • LED-verlichting.
  • PV-panelen.

Halverwege 2014 is de besteksfase afgerond, op basis waarvan de bouw in augustus 2014 van start is gegaan. Eind augustus 2015 is de energieneutrale school opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers. Er volgt nu een periode van monitoring zodat de installaties (met name de warmtepomp en het ventilatiesysteem) correct worden ingeregeld en afgestemd op het gebruik van het gebouw. 

 

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945