Visie op warmtetransitie wijken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Afbeelding: mogelijke gebieden die worden onderzocht.

De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben de ambitie dat vóór 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Woningcorporaties Woonstad en Havensteder willen actief inzetten op verduurzaming van hun bestaand vastgoed. Voor deze gemeenten wordt gewerkt aan een visie op de warmtetransitie voor deze gebieden.

Warmtetransitie: alternatief aardgas in kaart

De eerste stappen in lijn met de transitievisie warmte zijn gezet:

  1. Voor Rotterdam is door adviesbureau Innoforte voor elke buurt een analyse gemaakt wat maatschappelijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is
  2. Voor Capelle aan den IJssel is door Royal Haskoning een Warmtetransitie Agenda opgesteld waarin richting gegeven wordt aan de transitie naar aardgasvrij

Volgende stap: uitvoeringsplan warmtenet

Voor enkele gebieden is een warmtenet als meest optimale alternatieve energie-infrastructuur gekomen.

De volgende stap is dat er nader onderzocht wordt op welke wijze een dergelijk warmtenet gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Merosch is gevraagd een technisch-financieel haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek gaat in op welke wijze een warmtenet het meest optimaal kan worden gerealiseerd in de buurten:

  • Het Lage Land
  • Prinsenland
  • Rivium
  • Bongerd-Wingerd en omgeving

(Zie de afbeelding voor de buurten).

Een onderdeel van de studie is of al deze buurten wel of niet onderdeel worden van een collectief warmtenet.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945