Haalbaarheidsstudie aardsgasvrije wijken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Afbeelding: mogelijke gebieden die worden onderzocht.

De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben de ambitie dat voor 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Woningcorporaties Woonstad en Havensteder willen actief inzetten op verduurzaming van hun bestaand vastgoed. Gemeente Rotterdam wil deze collegeperiode beginnen met het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad.

In dat kader is door adviesbureau Innoforte voor elke buurt in Rotterdam in beeld gebracht wat maatschappelijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is. Voor Capelle aan den IJssel is door Royal Haskoning een Warmtetransitieagenda opgesteld waarin richting gegeven wordt aan de transitie naar aardgasvrij. Voor enkele gebieden waarbij een warmtenet als meest optimale alternatieve energie-infrastructuur uit de analyse komt, willen de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel en de woningcorporaties Woonstad en Havensteder nader onderzoeken op welke wijze een dergelijk warmtenet gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. 

Merosch is gevraagd een technisch-financieel haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar op welke wijze een warmtenet het meest optimaal kan worden gerealiseerd in de buurten Het Lage Land, Prinsenland, Rivium en Bongerd-Wingerd en omgeving. Zie de afbeelding voor de buurten. Een onderdeel van de studie is of al deze buurten wel of niet onderdeel worden van een collectief warmtenet.

De studie loopt van januari 2019 tot juli 2019.

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi