Zo'n 5000 woningen op bedrijvenpark Rivium worden in de toekomst verwarmd door gebruik van gezuiverd afvalwater.

Het kantorenpark Rivium wordt de komende jaren getransformeerd naar een werk- en woongebied met ruimte voor zo’n 5.000 woningen. Merosch heeft een energieconceptenstudie uitgevoerd voor dit gebied. Hieruit blijkt dat riothermie de meest gunstige optie is als energievoorziening. Bij de naastgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Kralingseveer is er namelijk na zuivering van het afvalwater, zoals na onderzoek van Royal HaskoningDHV bleek(1), nuttige warmte beschikbaar in het effluent* dat voor naastgelegen gebouwen gebruikt kan worden.

Energieconceptenstudie

In opdracht van het collectief van eigenaren van Rivium en in samenwerking met gemeente Capelle aan den IJssel is door Merosch een energieconceptenstudie uitgevoerd. In deze studie is gezocht naar een geschikte duurzame warmtevoorziening voor Rivium. Het gebruik van warmte uit de AWZI bleek hieruit de meest gunstige optie. De schaalgrootte, capaciteit en de ligging van AWZI Kralingseveer ten opzichte van Rivium biedt een uitgelezen kans om de beschikbare warmte te benutten. Bovengenoemde eigenschappen geven één van de meest optimale mogelijkheden in Nederland om thermische energie uit afvalwater te gebruiken. 

Merosch heeft onderzocht wat de beste wijze is om dit toe te passen en wat de consequenties daarvan zijn. Op basis hiervan kan gekozen worden of verder onderzoek en eventuele vervolgstappen gewenst zijn.

 

* Effluent is een term die gebruikt wordt voor gezuiverd afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat. Ongezuiverd afvalwater wordt influent genoemd. Over het algemeen bevat effluent nog een deel van de originele vervuiling.

(1) Quickscan thermische energie AWZI Kralingseveer, Royal HaskoningDHV, 12 februari 2019.

LEES HET ARTIKEL IN HET AD OVER DIT PROJECT

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.