Merosch heeft van de Esprit Scholengroep opdracht gekregen voor het bouwfysische en installatietechnische ontwerp van een bestaande school.

Op basis van een conceptstudie heeft Esprit besloten om extra energiebesparende maatregelen te treffen. Dit met het oog op duurzaamheid en beheersing van de toekomstige energiekosten. Ook voor andere (monumentale) scholen van Esprit is Merosch adviseur met betrekking tot de verbetering van het binnenklimaat en beperking van het energiegebruik. Een voorbeeld hiervan is een renovatieproject van een bestaand schoolgebouw dat nu volledig aan frisse scholen klasse B voldoet.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955