Havo De Hof verhuist vanaf schooljaar 2016/2017 naar een gezond en energiezuinig schoolpand.

In opdracht van de Stichting ZAAM, Interconfessioneel Onderwijs, wordt het bestaande schoolgebouw van ca. 4.200 m2bvo aan de Dapperstraat 315 in Amsterdam verbouwd ten behoeve van Havo De Hof. Havo De Hof is een categorale Havo met extra aandacht voor kunstzinnige vakken en bewegingsonderwijs. Een grondig verbouwing moet ervoor zorgen dat het schoolgebouw na oplevering voldoet aan de eisen van het programma Gezonde Scholen Amsterdam en het bouwbesluit nieuwbouw. Wij zijn door de Stichting ZAAM betrokken als energie- en installatieadviseur. Onze opdracht is om binnen de budgettaire kaders van de gemeente Amsterdam te komen tot een duurzaam en gezond schoolgebouw.

In het najaar van 2015 hebben we de verschillende mogelijkheden onderzocht en voorgelegd aan de Stichting ZAAM. Op basis van de gemaakte keuzes, maakten we het installatie-ontwerp en -bestek. Vervolgens hebben we de aanbestedingsfase begeleid. De verbouwing gebeurt in een zeer korte periode; vanaf 12 januari tot 1 juli 2015. Vanaf augustus 2015 wordt het gerenoveerde schoolgebouw in gebruik genomen door Havo De Hof.

Voor de Stichting ZAAM zijn wij ook aangesloten bij de verbouwing van een schoolgebouw voor het Comenius Lyceum, eveneens in Amsterdam.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945