Voor RVO zocht Merosch praktijkvoorbeelden van gerenoveerde aardgasvrije particulieren woningen.

Nederland is bezig met het uitvoeren van een energietransitie op basis van de Energie Agenda. Eén van de benodigde veranderingen is de uitfasering van aardgas. Er is praktijkinzicht nodig om overheden, het bedrijfsleven en andere actoren inzicht te geven in de consequenties voor gebruikers en bewoners bij het kiezen van een aardgas vervangende infrastructuur. Daartoe heeft RVO Merosch gevraagd te komen met praktijkvoorbeelden van gerenoveerde aardgasvrije particuliere woningen.

Het doel van dit project is het creëren van inzicht in onder andere de te nemen maatregelen, het gedoe wat erbij komt kijken en het bijbehorende financiële plaatje om tot een gerenoveerde aardgasloze woning voor particuliere woning eigenaren. Op basis van de door Merosch aan te leveren rapportage is RVO beter in staat het bedrijfsleven, overheden en andere beslissers ondersteuning te bieden op het gebied van een aardgasloze gebouwde omgeving.

Inzet social media

Via Twitter en LinkedIn is een oproep gedaan naar praktijkvoorbeelden van woningen die al van het gas los zijn. Aan degene die zich aangemeld hebben is een invulformulier gestuurd met onder andere vragen over de uitgevoerde werkzaamheden, het energieverbruik, het behaalde resultaat en de kosten van de renovatie. Naar aanleiding hiervan is op 14 maart een Merosch Open Source gehouden.

Merosch Open Source

Acht enthousiaste bewoners hebben deelgenomen aan de Merosch Open Source en samen met een zestal mensen van RVO en Merosch heeft dit geresulteerd in een interessante avond. Er is gesproken over de toegepaste warmteopwekkingssystemen, de mate van gedoe bij de renovatie en het advies aan de overheid. Opvallend is dat alle bewoners gekozen hebben voor een all-electric oplossing. De luchtwarmtepomp kwam naar voren als het meest toegepaste warmteopwekkingssysteem. Ook bleek dat veel installateurs en aannemers nog onvoldoende kennis in huis hebben wat betreft de ‘nieuwe’ technieken en dat een warmtepomp lastig op zolder is te krijgen.

De huidige subsidieregelingen voor duurzame maatregelen zijn vaak kortlopend en worden door diverse loketten (gemeentes, RVO) aangeboden. Dit maakt het voor de mensen die subsidie aan willen vragen onnodig complex. Mensen met koudwatervrees hebben meer zekerheid nodig om de stap naar een gasloze woning te zetten. Tot slot waren alle bewoners het eens dat het vreemd is dat een bedrag van 600 euro betaald moet worden om de woning af te koppelen van het gasnet. Dit is geen stimulans om van gas af te stappen.

Rapport

De conclusies van deze avond vormen, samen met de aangeleverde invulformulieren van de praktijkvoorbeelden, de input voor het rapport. Dit rapport kunt u downloaden op deze pagina.

Een van de bewoners is naar aanleiding van ons project geïnterviewd door Plus Magazine.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945