De gemeente Giessenlanden realiseert een nieuwe, energieneutrale multifunctionele accommodatie: Het Noorderhuis.

Om verschillende belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de kern Noordeloos te centraliseren en toekomstbestendig te maken, heeft de Gemeente Giessenlanden besloten een nieuw Multifunctioneel Centrum te realiseren. Het gebouw moet huisvesting bieden aan een basisschool, dagopvang, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, oefen- en uitvoeringsruimte voor muziekverenigingen, sport, een buurtcentrum, condoleance en bijeenkomsten. De opdrachtgever en verschillende gebruikers zijn het over één ding met elkaar eens: het gebouw moet gasloos en energieneutraal worden en een voorbeeld zijn voor de omgeving. Merosch is gevraagd om vorm te geven aan duurzaamheid, installaties en bouwfysica.

Multifunctioneel en integraal ontwerpen

Eerder genoemde functies hebben zeer uiteenlopende gebruiksvormen en -tijden. Elke gebruiker heeft in het voortraject zijn eigen Programma van Eisen gemaakt, met hierin helder verwoord wat de verwachtingen van het gebouw waren. Daarbij spreekt het tot de verbeelding dat een oefenruimte voor fanfare en een ruimte voor condoleance in één gebouw een uitdaging vormt. Vanaf de eerste schetsen tot het technisch ontwerp zijn constant de oplossingen ten behoeve van het multifunctionele gebruik gemonitord en zijn eventueel verwachtingen bij de gebruikers in goed overleg bijgesteld. Door deze aanpak is het gelukt om deze diversiteit aan gebruikers succesvol in één gebouw van 2.640 m2 BVO te huisvesten.

“Ambities op het gebied van duurzaamheid waren vanaf dag 1 helder” 

Zoals aangegeven waren de ambities op het gebied van duurzaamheid vanaf dag één helder. Om invulling te geven aan hoge eisen t.a.v. duurzaamheid, exploitatiekosten en comfort is een integraal ontwerp absolute noodzaak. Zo zijn bijvoorbeeld de oriëntatie van het gebouw, de dakhelling, de glasoppervlakken en de zonering van de installaties leidend geweest in de verschillende ontwerpfasen. Door, naast het multifunctionele gebruik, ook deze randvoorwaarden vanaf de eerste schetsen in het ontwerp te integreren en gedurende het proces te toetsen, is een integraal ontwerp ontstaan dat energieneutraal, toekomstbestendig en comfortabel is.

Lees ook: Merosch wint aanbesteding MFA in Noordeloos

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.