Projecten

Oplossingen voor netcongestie in woonwijk

Momenteel wordt door provincies, gemeenten en netwerkbedrijven hard gewerkt aan oplossingsrichtingen om stremming van nieuwbouw als gevolg van netcongestie zoveel als mogelijk te voorkomen. Merosch is bij meerdere van deze trajecten betrokken, waaronder een nieuwbouwwijk van circa 1.000 woningen.

vangaslos 100neutral 100plus
Onderwerpen
energie
Diensten
onderzoeken
Sector
gemeenten, projectontwikkelaars
Omvang
gebied, gebouw

Nieuwe grootverbruikaansluiten niet mogelijk

In veel gebieden in Nederland is sprake van netcongestie. Dit betekent dat er reëel gevaar is van overbelasting van het elektriciteitsnet en daarmee kans op uitval van de stroomvoorziening. Bij kans op uitval mogen de netbeheerders van de ACM geen grootverbruik aansluitingen toe laten zolang het landelijke elektranet niet is uitgebreid. Op veel plaatsen is dit pas rond 2030 het geval. Het gevolg: vertraging van nieuwbouw ontwikkelingen.

Consequenties voor nieuwbouw

In opdracht van een grote gemeente en in samenwerking met de netbeheerder heeft Merosch voor een nieuwbouwwijk van circa 1.000 woningen met appartementen in beeld gebracht wat de consequenties van de netcongestie zijn en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Woningen en appartementen mogen wel aangesloten worden omdat dit kleinverbruikers zijn. Maar objecten met een grootverbruik aansluiting, zoals een centrale warmtepomp, laadpleinen en grote winkels of scholen mogen niet worden aangesloten.

30% reductie van capaciteitspiek mogelijk

Wij hebben in beeld gebracht in welke mate de vermogenspiek gereduceerd kan worden. Uit de studie blijkt dat door de inzet van slim laden (= laden in de nacht), thermische buffers en batterijen de piek met circa 30% gereduceerd kan worden. Technisch zijn de verschillende onderzochte maatregelen goed mogelijk. Dat betekent wel een andere manier van ontwerpen en regelen van de energiesystemen. Ook houden we rekening met extra ruimte beslag en hogere investeringen.

Nieuwe contractvormen

Momenteel werken netbeheerders in overleg met ACM aan nieuwe contractvormen om nieuwbouwontwikkelingen toch mogelijk te maken. Bijvoorbeeld capaciteitsbeperkende contracten (CBC). Bij deze zogenaamde CBC’s kun je wel een contract krijgen voor een grootverbruikaansluiting, maar dan mag je voor een periode van meerdere uren per dag deze aansluiting niet gebruiken.

Dat kan door bepaalde apparatuur af te schakelen of door tijdelijk gebruik te maken van een buffer of een batterij. Een andere optie: een wijk krijgt een maximaal aansluitvermogen voor de hele wijk. Door gebruik te maken van slimme oplossingen zorgen we ervoor dat dat maximaal aansluitvermogen niet wordt overschreden. Welke oplossingsrichtingen het beste zijn voor het netwerk en voor de nieuwbouw zal in de komende maanden worden onderzocht.

Expertise Merosch netcongestie

Inmiddels is Merosch betrokken bij meerdere netcongestie projecten. Zo voert Merosch in opdracht van RVO een onderzoek uit naar netcongestie oplossingen voor bedrijven. Hierdoor heeft Merosch ruim voldoende zicht op de beschikbare oplossingen in netcongestiegebieden.

Ieder project heeft zijn eigen specifieke knelpunten en uitdagingen maar bij verschillende ook kansen en mogelijkheden om toch verder te kunnen gaan met het project.

Neem voor meer informatie contact op met Pim Munters of lees meer op onze themapagina Energie.

Projectenoverzicht