Een onderzoek naar het effect van aanpassing van de salderingsregeling op de businesscase van NOM woningen.

Minister Kamp heeft aangegeven dat de salderingsregeling aangepast gaat worden de komende jaren. De verwachting is dat de salderingsregeling (op termijn) zal worden afgeschaft. Dit kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van Nul-Op-De-Meter (NOM) woningen en daarmee de (financiële) haalbaarheid van dit soort zeer energiezuinige woningen. Het is dan ook van belang om goed te kijken naar de effecten van een mogelijke afschaffing van de salderingsregeling, opdat de verdere ontwikkeling van dit concept niet de kop in wordt gedrukt.

Merosch heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan te minimaliseren. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht.

Binnen het onderzoek is er aan de ene kant gekeken naar de financiële effecten van (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling voor de businesscase van NOM woningen. Aan de andere kant is er gekeken naar drie technologische aanpassingen om deze financiële effecten te verminderen. Dit zijn: elektriciteitsopslag, vraagsturing met de warmtepomp en een andere oriëntatie van de zonnepanelen. Voor alle drie de oplossingen zijn de financiële en energetische effecten doorgerekend en er is bekeken welke oplossingen het beste toegepast kunnen worden. Ook is er berekend wat de extra kosten zijn voor de businesscase bij (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling, zelfs wanneer deze technologische oplossingen geïmplementeerd worden. Hierbij is gebruik gemaakt van gemeten energiegebruik in NOM woningen in RijswijkBuiten.

De Nederlandse samenvatting en het Engelstalige rapport zijn hier naast te downloaden.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt