In opdracht van Energiesprong heeft Merosch onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden van seizoensopslag.

Ontwikkelaars van seizoensopslag, experts uit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven zijn gevraagd naar de huidige ontwikkelingen.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke toekomstige toepassing van seizoensopslag in de gebouwde omgeving. Hierbij is gekeken naar drie verschillende vormen van seizoensopslag:

  • Opslag in voelbare warmte (bijvoorbeeld een groot watervat dat wordt opgewarmd)
  • Opslag in latente warmte (opslag in de faseovergang van vast naar vloeibaar)
  • Opslag in thermochemie (opslag in de chemische binding van materialen)

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de komende jaren interessante ontwikkelingen op het gebied van seizoensopslag te verwachten zijn. Daarnaast zijn er barrières en mogelijke verbeteringen van seizoensopslag geïdentificeerd. Het gehele rapport is hiernaast te downloaden.

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt