Wat kan beter in duurzame bouwprojecten?

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutraal zijn. De laatste jaren worden steeds meer energieneutrale projecten uitgedacht, gebouwd en vervolgens in gebruik genomen. Van deze koplopers kan veel geleerd worden. Werkt alles ook zoals van te voren is bedacht?

Merosch voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek uit. In dit onderzoek worden tien zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten geanalyseerd die minstens een jaar in gebruik zijn. Er wordt gekeken naar hoe deze projecten presteren op het gebied van energieverbruik en naar de ervaringen van gebruikers. Er wordt gekeken of het energiegebruik kloppend is met het vooraf berekende gebruik en welke verbeterpunten gebruikers aandragen. Deze punten kunnen weer toegepast worden bij nieuwe projecten. Enkele vragen die in dit onderzoek worden behandeld:

  • In hoeverre is het daadwerkelijke energiegebruik in lijn met de verwachtingen?
  • Welke verbeterpunten met betrekking tot het binnenklimaat worden aangedragen door gebruikers?
  • Welke methoden zijn gebruikt om de extra energieambities binnen het project succesvol te realiseren?
  • In welke mate wordt terugkoppeling van daadwerkelijk energiegebruik en gebruikerservaringen gebruikt om de uitvoering van nieuwe projecten te verbeteren?

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Het onderzoek zal uiteindelijk voor verschillende partijen die betrokken zijn bij duurzame projecten zeer nuttig zijn. Denk aan opdrachtgevers, adviseurs en gebouwbeheerders. Daarnaast is dit onderzoek er om kennis te ontwikkelen voor het bouwen van zeer energiezuinige gebouw, nu en in de toekomst.

 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832