Maximaal scoren op duurzaamheid: EPC-score van -0,5 per woning en een gemiddelde GPR-score van 8,5.

Voor Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft Merosch bijgedragen aan het winnen van de prijsvraag voor het kunnen ontwikkelen en bouwen van de kavels F11b, F11c, G14 en H10 in het Leidsche Rijn Centrum te Utrecht.

Het betreft hier 70 woningen, waarbij één van de belangrijkste criteria voor het winnen van de prijsvraag de mate van duurzaamheid was. Hier heeft Merosch mede invulling aan gegeven. Na uitgebreide ontwerpsessies met het tenderteam is een zeer ambitieus, interessant en integraal concept ontstaan.

Naast Nul-Op-de-Meter woningen (NOM-Wonen) wordt er ook gedeeltelijk NOM-Vervoer aangeboden. Er wordt dusdanig veel energie opgewekt dat er elektrische (deel)auto’s opgeladen kunnen worden met deze eigen opgewekte energie. De deelauto’s als ‘mobiele accu’s’ worden ook daadwerkelijk aangeboden in het plan, waarbij per woning rekening is gehouden met circa 15.000 elektrische kilometers per jaar. Daarnaast zijn er diverse vooruitstrevende circulaire maatregelen toegepast. Dit alles levert een EPC-score van -0,5 per woning en een gemiddelde GPR-score van 8,5.

Kortom: energie, mobiliteit en circulariteit geïntegreerd met een hoge GPR-score als logisch resultaat: de woningen van de toekomst. (Het boek dat is ingediend voor de tender is te downloaden op deze pagina).

Verdere uitwerking na winnen tender

Merosch is ook gevraagd voor de verdere uitwerking van het plan. Denk hierbij aan het gereed maken van de EPG-, MPG- en GPR-berekeningen ten behoeve van de Aanvraag Omgevingsvergunning. Daarnaast wordt gekeken hoe de ruimtelijke inpassing van de installaties in de woningen kan worden gerealiseerd.

Omdat het NOM-woningen zijn waarbij mobiliteit ook een belangrijke rol speelt, moet er genoeg opgewekt worden om zowel de woningen als mobiliteit van energie te voorzien. Dit is een uitdaging met het inpassen van de PV-panelen in relatie tot het dakoppervlak. Dit is opgelost door het ontwerpen van een stalen frame over het dakoppervlak, die is doorgetrokken over de dakrand ter plaatse van de achtergevel en hierbij overloopt in een pergola rondom de binnentuinen. Hierdoor is er geen verlies door beschaduwing van dakranden en kunnen de installaties onder het frame worden gemaakt.

Dit project laat zien dat hoge ambities echt waargemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de EPC en GPR-scores één van de hoogste in Nederland. Dat betekent dat er wel grote uitdagingen zijn en soms wat obstakels, maar het gaat lukken!

 

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt