Komende tijd wordt intensief samengewerkt om een plan te maken voor de herontwikkeling van deelgebied 5 van Merwedekanaalzone in Utrecht.

Bron afbeeldingen: Marco Broekman en OKRA

Merosch is als duurzaamheidsadviseur op het gebied van energie en circulariteit geselecteerd bij het ontwerpteam van dit deelgebied, samen met Marco Broekman, OKRA, Goudappel-Coffeng, Stad2 en Skonk.

Het uitgangspunt voor de transformatie is dat het een mix wordt van wonen, werken en recreëren. De ambitie is om het gebied gasloos en energieneutraal te ontwikkelen. Het moet een gezonde, duurzame en levendige stadswijk worden. De ideeën lopen uiteen en zijn zeer ambitieus te noemen. Zo wil men zeer energiezuinige gebouwen, wordt er gekeken hoe er slim en efficiënt gebruik van de bodem en het oppervlaktewater (Merwedekanaal) voor warmte- en koude opslag of levering kan gemaakt worden. Daarnaast wordt er onderzocht of het mogelijk is om de openbare ruimte primair voor voetgangers en fietsers in te richten. Plus de mogelijkheid op deelauto’s/fietsen te realiseren.

Op dit moment worden de plannen uitgebreid besproken en zijn er verschillende bijeenkomsten om dit concreet te maken. De globale planning is dat uiteindelijk in 2019 gestart kan worden met de bouw.

Bekijk de video over dit project.

Bekijk het schetsontwerp stedenbouwkundig plan (PDF, 48 MB)

Lees hier het persbericht van 30 oktober 2017

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi