In dit haalbaarheidsonderzoek is onderzocht hoe er een hybride ventilatiesysteem voor het Herbert Vissers College kan worden toegepast.

In het recent aangescherpte Bouwbesluit zijn de eisen t.a.v. de CO2-concentratie en de daarmee samenhangende benodigde ventilatielucht, verhoogd. Dit betekent, indien uitgegaan wordt van volledige mechanische gebalanceerde ventilatie, (zeer) grote luchtbehandelingskasten en grote kanalen. Een alternatieve uitvoering is om via te openen ramen en/of roosters optimaal gebruik te maken van wat de natuur biedt. Probleem is echter dat dit in de winter niet comfortabel is en dus vanuit het oogpunt van comfort en energie (warmteterugwinning) vaak gekozen wordt voor gebalanceerde ventilatie als basissysteem.

Het alternatieve, hybride ventilatiesysteem wil het beste van beide combineren. De gedachte hierbij is dat in de winter het gebalanceerde ventilatiesysteem maximaal wordt ingezet voor de basisventilatie en dat uitsluitend voor de pieken aanvullende natuurlijke ventilatie wordt ingezet via te openen ramen en/of roosters waarbij de kans op tocht maximaal wordt voorkomen. In de zomer zal maximaal worden ingezet op de mogelijkheden van natuurlijke ventilatie, om zodoende zoveel als mogelijk de inzet van de gebalanceerde ventilatie te voorkomen.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955