In het kader van de regeling UKP-NESK van AgentschapNL is een half miljoen subsidie toegekend aan het project Plein Oost in Haarlem.

Bron: Kristinsson Architecten

Plein Oost (voorheen DSK II) betreft een nieuw scholencomplex met twee basisscholen en een gymzaal in Haarlem (circa 2.700 m2). Merosch heeft hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en de hele subsidieaanvraag verzorgd. Doelstelling is om Plein Oost op gebouwniveau energieneutraal te realiseren. Met name de procesmatige benadering en de inzet van een DUBO-auditor scoorde hoog bij de beoordeling van de aanvraag. De DUBO-auditor is Merosch en heeft meetbare en verifieerbare prestatie-en duurzaamheidseisen gedefiniëreerd. Het ontwerp is afgerond en Merosch toetst in iedere fase van het ontwerp, en na ingebruikname van het gebouw of aan de eisen is voldaan.

Binnenklimaat, energieprestatie en toegepaste energiebesparende maatregelen
Wat betreft het binnenklimaat voldoet de nieuwe school Plein Oost aan minimaal klasse B van het PvE Frisse Scholen. Daarnaast geldt EPC=0 (energieneutraal). Onder andere de volgende maatregelen zijn toegepast: hoogwaardige isolatie (Rc>7), drievoudig glas (HR +++), gebalanceerde en hybride ventilatie met WTW, warmtepomp met bodembron en het dak wordt maximaal benut met PV-panelen. Het gebouw is eind 2012 aanbesteed en is begin 2014 opgeleverd.

Sinds de nieuwe school is opgeleverd (1 juli 2014) worden de installaties en prestaties intensief gemonitord. Uit de eerste resultaten blijkt dat de school niet alleen op papier energieneutraal (epc=o) is, maar ook daadwerkelijk in de praktijk. Als we de huidige resultaten extrapoleren zal het gebouw zelf volledig energieneutraal worden. 

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955