In opdracht van AgentschapNL is op een vijftal scholen de Frisse Scholen Toets toegepast.

De ervaringen zijn samengevat in de publicatie ‘Ervaringen met de Frisse Scholen Toets in de praktijk - Van woorden naar daden’. Belangrijke conclusie is dat de Frisse Scholen Toets een goed monitoringsinstrument is om de eisen uit het PvE te verankeren in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces. De Toets brengt afwijkingen of tekortkomingen tijdig in beeld. De uitkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt om op te sturen en betrokken ontwerp- en bouwpartners op aan te spreken. Voor meer info zie www.frissescholen.nl

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi