In opdracht van AgentschapNL is op een vijftal scholen de Frisse Scholen Toets toegepast.

De ervaringen zijn samengevat in de publicatie ‘Ervaringen met de Frisse Scholen Toets in de praktijk - Van woorden naar daden’. Belangrijke conclusie is dat de Frisse Scholen Toets een goed monitoringsinstrument is om de eisen uit het PvE te verankeren in verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces. De Toets brengt afwijkingen of tekortkomingen tijdig in beeld. De uitkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt om op te sturen en betrokken ontwerp- en bouwpartners op aan te spreken. Voor meer info zie www.frissescholen.nl

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.