Energie opwekken vanuit de gevel. Groene buitenruimtes en daktuinen ter bevordering van de biodiversiteit.

Beelden: Orange Architects

In opdracht van Synchroon heeft Orange Architects een ontwerp gemaakt voor een Alles-in-één-school gecombineerd met 194 appartementen. Merosch is hierbij gevraagd als duurzaamheidsadviseur. Door Merosch wordt onder andere onderzoek gedaan naar de invulling van de energetische duurzaamheidsambities, de afweging van de warmte- en koude-opwekking en de inpassing van de PV panelen. Er wordt onder andere energie opgewekt vanuit de gevel. Daarnaast maken we ook het installatieontwerp en doen bouwfysica en brandveiligheid. Het gebouw wordt gerealiseerd in Sloterdijk-Centrum, in het hart van de grootschalige gebiedsontwikkelingsproject Haven-Stad in Amsterdam.

De EPC van de appartementen is 0.15. De appartementen van Floating Gardens liggen op de begane grond (zuidzijde) tot en met de 19e laag en bestaan uit middensegment huurwoningen en vrije sector woningen. Daarmee is deze locatie betaalbaar voor een grote groep.

De school voldoet aan BENG-eisen. De Alles-in–één school bestaat uit een basisschool voor 17 groepen. Er is plek voor ongeveer 400 kinderen, een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. Extra aandacht is besteed aan groene buitenruimtes en daktuinen ter bevordering van de biodiversiteit in de stad en het welzijn van de bewoners.

Daarnaast komt er een parkeergarage onder het gebouw. Er wordt onderzocht of er ook elektrische deelauto’s kunnen worden aangeboden, om elektrisch rijden te stimuleren en het delen van deze auto’s mogelijk te maken voor bewoners.

Klimaatadaptatie is ook een belangrijk punt. Er moet rekening gehouden worden met de verwerking van het hemelwater, er moet dus ruimte zijn voor waterberging.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945