Merosch heeft uitgezocht wat de besparingen zijn voor isolatie en wat de mogelijkheden zijn.

afbeelding: HOTIM

Door een goede combinatie van verdiepen in de context, de bedrijfsprocessen van de klant en gedegen kennis van energiestromen en besparingsmogelijkheden, worden we regelmatig benaderd voor bijzondere toepassingen. Een speciaal project dat op ons pad kwam, was het ontwikkelen van een rekenmodel voor droogkamers.

Erkende energiebesparende maatregelen

Aanleiding van dit project zijn de afspraken gemaakt in het Energieakkoord. Hierin is afgesproken dat Het Rijk per branche een proces inricht om lijsten met erkende maatregelen te ontwikkelen die in het Activiteitenbesluit worden verankerd. Voor de branche Meubels en Hout betrof dit de droogkamers waarin hout gedroogd wordt alvorens het verder wordt behandeld.

In dit kader heeft Merosch eerst een bezoek gebracht aan drie bedrijven die op verschillende wijze droogkamers gebruikt. Bij deze bedrijven is geïnformeerd naar de inzet van de droogkamers en de wijze waarop deze werden ingezet. Op basis van deze informatie is een referentiedroogkamer opgesteld. Vervolgens is er een rekenmodel ontwikkeld dat achtereenvolgens gevalideerd is aan de hand van fabrikant- en meetgegevens. Tot slot is het model ingezet voor het bepalen van de maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945