Van bedrijventerrein naar een energieneutraal woon- en werkgebied.

Foto: Rosita Hemelaar, marco.broekman urbanism research architecture

Schieoevers-Noord in Delft transformeert de komende jaren van een bedrijventerrein naar een hoogwaardig en stedelijk woon- en werkgebied. Het gaat om 7.500 woningen en 285.00 m2 bedrijvigheid. De ontwikkeling van het gebied zal stapsgewijs plaatsvinden. De ambitie is dat het een energieneutrale wijk wordt waarin gewerkt, gewoond en gerecreëerd wordt.

De gemeente heeft voor de veranderingen in Schieoevers-Noord 5 uitgangspunten opgesteld:

  1. Een levendig gemengd stedelijk gebied
  2. Sociaal en cultureel divers
  3. Innovatieve maakindustrie
  4. Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit
  5. Een gezonde en duurzame omgeving

Bron: website gemeente Delft, lees het uitgebreide stuk.

Energievisie opgesteld

Om een gezonde energieneutrale wijk te realiseren, heeft Merosch in samenwerking met Stratego Advies een energievisie opgesteld. Dit met als doel inzicht te geven op welke manier een energieneutrale ontwikkeling mogelijk is en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden.

Integraal concept warmtekoudeopslag met geothermie
Merosch heeft een kwalitatieve afweging gemaakt van de meest perspectiefvolle energieconcepten. Er is onder andere gekeken naar een integraal concept met warmtekoudeopslag met geothermie. 

 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.