Door de SEV wordt het programma ‘Energiesprong’ uitgevoerd, met als doel de innovaties op het gebied van energiebesparing binnen de gebouwde omgeving te bevorderen.

Bron: Slachthuisbuurt-haarlem.nl

Merosch voert in het kader van dit programma in Haarlem verschillende onderzoeken uit onder andere voor de wijken Slachthuisbuurt-Zuid, Tuinwijk-Noord, Hof van Egmond en de Amsterdamse buurt. Onderzocht is wat de consequenties er van zijn om in de bestaande bouw tot 80% energie te besparen en welk energieconcept hiervoor optimaal geschikt is. Daarnaast heeft Merosch ook geholpen bij het oprichten van een lokaal energiebedrijf en de contractvorming. 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832