In 2012 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de realisatie en exploitatie gedurende 15 jaar van het energiesysteem voor de wijk Oud Woensel.

Bron: mijn-thuis.nl

Woonstichting 'thuis gaat in de wijk ‘Oud Woensel’ te Eindhoven nieuwbouw realiseren. Het betreft hier een duurzame gebiedsontwikkeling van 438 grondgebonden rijtjeswoningen en appartementen. Ook wordt er circa 3.300m2 utiliteitsbouw gerealiseerd. Omwille van het betaalbaar houden van de energielasten van de toekomstige bewoners, nu en in de toekomst, is er gekozen voor een duurzame energievoorziening. Op basis van een conceptenstudie naar de mogelijke energievoorzieningen uitgevoerd door merosch, is er gekozen voor een collectief WKO systeem met individuele warmtepompen.

Merosch heeft voor dit energiesysteem ook het ontwerp, bestek en de energieprestaties opgesteld. Het betreft hier de garantie op de goede werking en de energieprestatie van het WKO-systeem en de warmtepompen. Hiertoe zal het verbruik en de rendementen worden gemeten. Op deze wijze wil woonstichting 'thuis bijdragen aan het aantoonbaar en transparant betaalbaar houden van duurzame energiesystemen voor de gebruikers. Werkzaamheden van Merosch:

  • Conceptenstudie energievoorziening voor de wijk. 
  • Begeleiding directie 'thuis bij oprichting eigen energiebedrijf.
  • Ontwerp en aanbesteding van het duurzaam energiesysteem.
  • Uitvoeringsbegeleiding.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955