Merosch heeft in opdracht van de gemeente IJsselstein een aantal bestaande gebouwen onderzocht op het gebied van energieverbruik en mogelijkheden om te verduurzamen.

Voor de bestaande gemeentelijke gebouwen is de eerste stap het in kaart brengen van het eigen energieverbruik, de installatietechnische systemen en de bouwkundige schil. Van daaruit wordt een energiebenchmark uitgevoerd, en voor een aantal gebouwen is tevens een concreet plan met energiebesparende maatregelen opgesteld.

Resultaat van de werkzaamheden was het inzichtelijk maken van de huidige energieprestatie en hoe die zich verhoud tot gelijkwaardige gebouwen. De gebouwen kregen hiermee ook een energielabel. Voor een aantal gebouwen volgde een concreet overzicht van mogelijk door te voeren energiebesparende oplossingen. Van de meest perspectiefvolle maatregelen zijn de technische en financiële consequenties in beeld gebracht. Dit resultereerde in een op maat gemaakt energieonderzoek per gebouw, op basis waarvan een onderbouwd besluit genomen kan worden t.a.v. de maatregelen die doorgevoerd kunnen worden.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832