Merosch heeft van stadsdeel Amsterdam-Noord opdracht gekregen voor een uitvoerig energieonderzoek bij vijf gebouwen van drie zorginstellingen.

Na een grondige inventarisatie van energiebesparende maatregelen zullen de meest kansrijke maatregelen concreet worden uitgewerkt en voorzien worden van een uitgebreide financiële analyse. Het uiteindelijke product is een beslisdocument op basis waarvan iedere zorginstelling onderbouwd kan kiezen voor de maatregelen die daadwerkelijke gerealiseerd kunnen worden. Een van onze adviezen hierbij was om aan te sluiten op stadsverwarming en de mogelijkheden te bespreken om alle zorginstellingen samen te laten werken en als collectief besluiten om aan te sluiten, met de daar bijhorende financiële voordelen.

 

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi