De gemeente Breukelen is bezig met het duurzaam ontwikkelingen van de nieuwbouwwijk Vierde Kwadrant (circa 100 woningen).

In een energievisie heeft Merosch de consequenties van verschillende ambitieniveaus inzichtelijk gemaakt. Hierbij is extra aandacht besteed aan de wijze van verkaveling en de oriëntatie van de woningen. Op basis van de energievisie heeft de gemeenteraad besloten om de wijk in de toekomst energieneutraal te ontwikkelen. Hiervoor worden de woningen nu gerealiseerd met een aangescherpte energieprestatie van maximaal 0,4 en worden de daken voorbereid op de plaatsing van PV-panelen in de toekomst.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.