Het is de ambitie van de toekomstige bewoners om een duurzame woning met een duurzame energievoorziening te realiseren.

Bron: RAU Architecten

De toekomstige bewoners zijn voornemens een nieuwe woning te laten bouwen in Den Haag. Hiervoor wordt door RAU architecten een ontwerp gemaakt. Merosch is aangehaakt om de hoge duurzaamheidsambities te intergreren en een volledig installatietechnisch ontwerp uit te werken. Dit is, gegeven de beperkingen van het gebruik van de bodem (drinkwaterwingebied) en de beperkte beschikbaarheid van zontoetreding, een extra uitdaging. Om toch op een duurzame manier de woning te verwarmen en warm tapwater te bereiden is er gekozen om een houtpelletketel toe te passen. Met deze duurzame ketel in combinatie met een goede bouwkundige schil, energiezuinige ventilatie met WTW en PV-panelen wordt de villa volledig energieneutraal.

 

 

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.