Het Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft drie werven ondergebracht in een nieuwe stadsdeelwerf, met hoogstaande duurzaamheidsambities.

Foto: Mylene Siegers

De werf is niet alleen energieneutraal inclusief het gebruiker gebonden energiegebruik, maar er is ook een gesloten waterkringloop. Dit betekent onder andere vergaande energiebesparende maatregelen, zoveel mogelijk PV-panelen en zo min mogelijk drinkwatergebruik.

Merosch heeft voor dit project een technisch programma van eisen opgesteld waarin comfort en energieprestaties worden geborgd. Daarnaast is Merosch ook DUBO-auditor om na te gaan of de afspraken worden nagekomen en om geen kansen waarmee energie kan worden bespaard over het hoofd te zien.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.