In de nieuw te realiseren wijk Dijkstaten in Best worden 228 energieneutrale sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd.

Merosch heeft hiervoor een energieconceptenstudie uitgevoerd en besloten is om de woningen te voorzien van  een warmtepomp met indviduele bronnen, goede isolatie en een dak vol PV-panelen. Voor de meerinvestering is een buitengewone financiële constructie bedacht. De meerinvestering is namelijk verdisconteerd in de huurkosten van de woning. De bewoners betalen wel meer huur maar zijn toch voordeliger uit, doordat het voordeel op de energiekosten al in het eerste jaar hoger is dan de extra huur. Door de te verwachte energieprijsstijgingen in de komende jaren zal het voordeel voor de bewoners toenemen. Merosch heeft ook het prestatiebestek opgesteld waaraan het energiesysteem in de woningen moet voldoen. Tijdens de uitvoering zal Merosch controleren of aan de prestaties daadwerkelijk wordt voldaan en inmiddels zijn (in 2014) de eerste energieneutrale woningen opgeleverd.

 

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945