Het multifunctionele sportgebouw is onderdeel van de nieuwe energieneutrale wijk De Draai.

Bron: De Koninklijke BAM Groep

De gemeente Heerhugowaard realiseert de nieuwbouwwijk De Draai. In deze wijk zullen ca 2.700 woningen komen. Een jaar geleden zijn de eerste woningen opgeleverd. Een belangrijke voorziening in de wijk wordt het multifunctionele sportgebouw. Samen met een school en een gezondheidscentrum vormt dit het Buurt Centrum Noord (BCN) van de wijk. Merosch is tevens betrokken als installatieadviseur bij de nieuwe Jeroen Bosch school in deze wijk.

In het multifunctionele sportgebouw komt een volwaardige NOC*NSF sporthal met drie sportvelden, een sportcafé, een steunpunt dagbesteding & vrije tijd, een fysiotherapie én een fysiofitness. Het is een gebouw van 3.500 m2 bvo. Het is de ambitie van de gemeente dat het sportgebouw zo duurzaam mogelijk wordt gerealiseerd. Volgens de huidige planning zal de oplevering van de sporthal eind 2015 plaats moeten vinden.

De aanbesteding op basis van Design & Build is reeds geweest en de Koninklijke BAM groep zal het project realiseren. Om de kwaliteit tijdens de ontwerp- en realisatiefase te borgen heeft de gemeente Merosch gevraagd verschillende werkzaamheden hiertoe uit te voeren.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.