Zorginstelling Antes is voornemens haar bestaande gebouwvoorraad in de komende decennia grotendeels te herontwikkelen, zodat deze weer aansluit bij de eisen van deze tijd.

Een voorbeeld hiervan is de herontwikkeling (sloop/nieuwbouw) van een groot aantal gebouwen op de locatie Poortugaal. Hier wordt in een aantal fases tot en met 2030 de bestaande gebouwvoorraad vernieuwd. Voor de herontwikkeling van haar bestaande gebouwvoorraad wil Antes een Programma van Eisen ten aanzien van duurzaamheid ontwikkelen die vervolgens per bouwtraject concreet kan worden uitgewerkt.

Omdat er binnen Antes nog geen duidelijke duurzaamheidseisen vast stonden, is er in eerste instantie een workshop gehouden. Verschillende betrokkenen binnen Antes zijn hierbij aangeschoven om aan de hand van GPR Gebouw deze eisen vast te stellen. In de workshop zijn de scores per onderdeel van GPR Gebouw vastgelegd.

Deze scores van GPR Gebouw kunnen direct gebruikt worden voor de ontwikkeling van de eerste nieuwbouw. Aan de hand van een energieconceptstudie is gekeken hoe dit concreet vertaald kan worden. Er is bouwkundig en installatietechnisch gekeken waar aan de duurzaamheidseisen moest worden voldaan. Daarnaast zijn de voor- en nadelen op een rij gezet en zijn de investeringskosten en de terugverdientijd berekend.

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt