De gemeente Zaandam en Woningcorporatie ZVH zijn voornemens om de Kleurenbuurt grondig te verduurzamen.

Bron: KAW architecten en adviseurs 

In overleg met de bewoners is de ambitie uitgesproken om de wijk op termijn klimaatneutraal te maken.

De gemeente Zaandam en woningcorporatie ZVH, verenigt in het samenwerkingsverband ‘De Zaanse Kracht’, zijn voornemens om de Kleurenbuurt (bestaande wijk circa 700 woningen) grondig te verduurzamen. Merosch heeft inzichtelijk gemaakt welke realistische, haalbare en samenhangende energieconcepten kunnen worden toegepast bij deze duurzame gebiedsontwikkeling. Hierbij zijn de technische, ruimtelijke en financiële consequenties van verschillende energieconcepten in beeld gebracht (maatregelen op zowel gebieds- als gebouwniveau). Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop de energieconcepten kunnen worden geëxploiteerd.

 

Terug naar het overzicht

"Wees de verandering die je in de wereld wilt zien"
Mahatma Gandhi