De komende drie jaar gaan we in samenwerking met verschillende partijen 9 bestaande scholen renoveren en 2 nieuwbouwscholen realiseren. De ambitie is om dit zo duurzaam mogelijk, tot zelfs Nul- Op-de-Meter te doen.

Dit jaar is Merosch gestart met een nieuw project in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, Unicoz onderwijsgroep, DSDr Architecten en bouwkosten deskundige Vitruvius. Van 2017 tot en met 2020 werken zij gezamenlijk aan het renoveren van 9 bestaande scholen waarvan één VO school en 2 nieuwbouw basisscholen. Er is een integraal huisvestingsplan voor onderwijs opgesteld, waarin verschillende schoolbesturen en de gemeente samenwerken om zo te komen tot toekomstbestendige, gezonde en duurzame onderwijsgebouwen. De scholen worden gefaseerd aangepakt er wordt gestart met de renovatie van twee bestaande scholen en de realisatie van één nieuwbouw basisschool.

Het is een unieke samenwerking met hoge ambities, echter de business case rondom deze scholen moet wel realistisch zijn. Vooropgesteld staat een goed advies op installatietechnisch gebied. Daarnaast komt de zoektocht naar duurzame oplossingen. De ambitie vanuit de gemeente is om zowel de bestaande als de nieuwbouw scholen naar Nul-Op-de-Meter te transformeren. Het schoolbestuur werkt daar graag aan mee. Daarvoor zijn er door de gemeente en het schoolbestuur ook extra financiële middelen vrijgemaakt. Zoals bij elk onderwijsproject blijft het beschikbare budget altijd een uitdaging in relatie tot de eisen en wensen.

Het team werkt van grof naar fijn waarbij we eerst het technisch programma van eisen hebben herijkt. Momenteel zijn we gestart met de conceptenstudies, kostenramingen en schetsontwerpen.

Terug naar het overzicht

"Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is het gebrek aan moed."
Confusius 551 v.c. - 479 v.c.