Aan de Amsterdamse Ruyterkade werken Doepel Strijkers Architecten en Merosch aan de duurzame renovatie van een historisch pand.

Bron: Doepel Strijkers Architecten 

In het pand komt een restaurant, kantoor en atelier. Een van de uitgangspunten was om zoveel mogelijke de bestaande materialen en installaties te gebruiken. Een van de beeldbepalende resultaten is de zonneschoorsteen. Daarnaast hebben ze ingezet op het optimaal benutten van zonlicht en zonnewarmte om met zo min mogelijk energie ’s zomers en ’s winters een comfortabel binnenklimaat te creëren. Daarbij wordt de bouwkundige schil verbeterd door het na-isoleren van de gevel en Hr++ glas in plaats van enkel glas. Ook zal het gebouw volledig van LED verlichting worden voorzien en dat alles binnen strakke budgettaire kaders. Naar verwachting vindt de oplevering in de tweede helft van 2015 plaats.

Terug naar het overzicht

"Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment, voordat men begint met het verbeteren van de wereld."
Anne Frank 1929 - 1945